รับตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

บริษัท พร้อม ออดิท จำกัด ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลก

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

  • ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • นำเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร แม้ว่าการตรวจสอบบัญชีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อผิดพลาดหรือการทุจริต อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมที่ได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  • เสนอรายการปรับปรุงทางบัญชี และภาษีอากร

บริการเพิ่มเติม

  • การตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบตามข้อกำหนดของ BOI

อัตราค่าบริการ

  • ค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจบัญชี

ค่าสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถามและรับคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยความยินดี

รับตรวจสอบบัญชีด่วน
ถ้าต้องการตรวจสอบบัญชีด่วนต้องนึกถึงเรา

รับตรวจสอบบัญชี , บริการ รับตรวจสอบบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี ราคา , รับตรวจสอบบัญชี ราคาถูก , รับตรวจสอบบัญชี แนะนำ , รับตรวจสอบบัญชี บริษัท ,รับตรวจสอบบัญชี บางนา , รับตรวจสอบบัญชี สมุทรปราการ

© 2015-2018 promptaudit.com All Rights Reserved. || รับตรวจสอบบัญชี