รับตรวจสอบบัญชี

บริการด้านภาษีอากร

เจ้าของกิจการหลายท่านมักประสบกับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกฎหมายทางบัญชีและภาษีอากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรืออาจเกิดจากพนักงานบัญชีของบริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรเพียงพอ และเมื่อกิจการถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกพบก็มักจะถูก ประเมินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก

ทางสำนักงานจึงขอนำเสนอบริการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้ท่าน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปีในกรมสรรพากร

  • ให้คำปรึกษาทางด้านภาษี
  • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
  • เข้าพบชี้แจง เพื่อแก้ไขลดปัญหาภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามตกลงและการพิจารณาในแต่ละกรณี

รับตรวจสอบบัญชี , บริการ รับตรวจสอบบัญชี , รับตรวจสอบบัญชี ราคา , รับตรวจสอบบัญชี ราคาถูก , รับตรวจสอบบัญชี แนะนำ , รับตรวจสอบบัญชี บริษัท ,รับตรวจสอบบัญชี บางนา , รับตรวจสอบบัญชี สมุทรปราการ

© 2015-2018 promptaudit.com All Rights Reserved. || รับตรวจสอบบัญชี